Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

E-poe coronaband.eu isikuandmete vastutav töötleja on CoronaBand OÜ.
 

Laki 16, 10621 Tallinn
Reg. nr. 16322898
Telefon +372 5073576
Email: info@coronaband.eu 


Isikuandmete töötlemise alus
Ostu sooritamiseks annab Klient nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks kinnitades seda vastava märkega tellimuse vormistamisel. Nõusoleku saab tagasi võtta CoronaBand OÜ klienditoe kaudu või e-posti teel info@coronaband.eu.


Milliseid isikuandmeid töödeldakse?
E-poes töödeldakase järgmiseid isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi
 • ettevõtte nimi ja aadress, juhul kui tellimus on tehtud ettevõtte nimele
 • telefoninumber
 • e-posti aadress
 • kauba kohaletoimetamise aadress
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
 • pangakonto number
 • tellimusse lisatud isiku vaktsineerimistõend

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuses olevate toodete tootmiseks, tellimuse haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud toodete ülevaate koostamiseks ning kliendieeslistuste analüüsiks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse vajadusel kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügiga ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebikasutusstatistika tegemiseks.


Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendi poolt sooritatud ostu täitmise eesmärgil ning juriidiliste kohustuste täitmiseks, nagu raamatupidamine ja vajadusel tarbija ja teenusepakkuja vaheliste arusaamatuste lahendamisel. Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks:

 • e-poes esitatud tellimuste täitmine
 • e-poe kliendisuhete haldamine ning kliendiga suhtlemine
 • kliendi päringutele vastamine
 • õiguslik huvi
 • tarbijaharjumuste analüüsimine
 • müügistatistika koostamine
 • teenuste haldamine ja arendamine


Partnerid, kellele isikuandmed edastatakse

CoronaBand OÜ on õigustatud edastama isikuandmeid veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks ning CoronaBand OÜ poolt volitatud raamatupidamisteenuse osutajale.

Nimi, telefoninumber, e-posti aadress ning tarneaadress edastatakse transporditeenuse pakkujale. 

 

Maksete sooritamsieks edastav CoronaBand OÜ maksmiseks vajalikud andmed oma maksepartenerile Montonio Finance OÜ-le.
 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse coronaband.eu serverites. Juurdepääs isikuandmetele on e-poe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.


coronaband.eu e-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ning avalikustamise eest.


Isikuandmete edastamine e-poe volitatud partneritele, sealhulgas transporditeenuse pakkuja, raamtupidamine, andmemajutus ning kaardi- ja internetimaksete tehingud, toimub CoronaBand OÜ ja volitatud töötleja vahel sõlmitud lepingute alusel.

Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Ostu- ja isikuandmete säilitamine

 • Ostuttehnigute ajalugu säilitatakse 3 aastat.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.


Isikuandmete kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel info@coronaband.eu.

Kustutamistaotlusele vastatakse ühe kuu jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks vaid siis, kui klient on andnud vastava nõusoleku, ehk liitunud veebipoe uudiskirja tellimusega. Ostu sooritamiseks sisestatud e-posti aadressi otseturunduseks ei kasutata. 
 

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Transpordime COVID-kaarte järgmistesse riikidesse: